СТАН ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Костюнік, О.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.221(045)

В даній статі розглянуто короткий аналіз системи оподатковування України, приділено особливу увагу існуючім недолікам та запропоновано шляхи по удосконаленню системи оподаткування.
Share - Bookmark