Ризики зовнішніх запозичень у банківському секторі

Article Ukrainian OPEN
Левківський, І.І.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.71

В статті досліджено поняття ризиків запозичень у банківському секторі в цілому, та на банківському ринку України зокрема. Розглянуто основні негативні ефекти: доларизація економіки та підвищена ймовірність різкого виводу капіталів з країни. В статті розглянуті приклад фінансових криз у різних країнах та виведено спільні елементиТакож досліджено перспективи майбутнього фінансової системи України внаслідок зовнішніх запозичень та розроблення пропозицій щодо нівелювання негативного впливу, які несуть в собі ігнорування ризиків запозичень у банківському секторі.
Share - Bookmark