ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ГРУП ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ЗАПИТІВ ДЛЯ АЕРОПОРТІВ

Article Ukrainian OPEN
Назаренко, А.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: групи зацікавлених сторін; стейкхолдери, аеропорт; метод парних порівнянь; метод аналізу ієрархій; группы заинтересованных сторон; стейкхолдеры; аэропорт; метод парных сравнений; метод анализа иерархий; groups of interested parties; stakeholders; airport

 У статті розкрито сутність методики визначення значимості груп зацікавлених сторін аеропорту та їхніх запитів.  В статье раскрыто сущность методики определения значимости групп заинтересованных сторон аэропорта и их запросов.  The essence of an approach to definition of airport’s groups of interested parties and their requirements importance is considered in this article.
Share - Bookmark