ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Article Ukrainian OPEN
Бондар, Л. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: адаптація, навчальна діяльність, суб’єкт навчальної діяльності, самостійна робота, проблемна ситуація | 371.8(045) [УДК 378.14]

У статті розглянуто проблему адаптації студентів першого курсу до навчання у ВНЗ, зокрема, дидактичну адаптацію. Оптимальне пристосування до умов навчання студентів залежить від сформованості навичок самостійної роботи, уміння вчитися.
Share - Bookmark