ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Article Ukrainian OPEN
Вікарчук, О. І.; Житомирського державного університету ім. Івана Франка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 519. 86. 338. [УДК]

У статті досліджено механізм інноваційних процесів економічного розвитку і державного регулювання інноваційної сфери, запропоновано заходи з удосконалення інноваційної  політики держави.
Share - Bookmark