ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИМ СУБ’ЄКТОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
ПЕТРОВСЬКА, С.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: прийняття рішень; критерій; функціонал; підприємство; | 334.72 [330.13]

У статті запропоновано новий підхід до формування критеріїв при прийнятті рішень еко-номічними суб`єктами у сучасних умовах. Питання обґрунтування критеріїв при прийнятті рішень підприємс-твами носить досить поверховий характер, що підтверджується аналізом наукових публікацій по цій темі. Воснові цього підходу лежить не тільки ціль, але і цільова установка. Введено також поняття зони доступно-сті для підприємства, що дає можливість обґрунтувати джерело отримання їм доходів. Розроблено теоре-тичне обґрунтування можливості використання однокритеріального та багатокритеріального прийняттярішень на підприємстві.
Share - Bookmark