МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВТНЗ

Article Ukrainian OPEN
Лузік, Е. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: міжпредметна інтеграція; синергетичні принципи; інтегральний професійний простір; професійно-спрямована психолого-педагогічна компетентність; професійна надійність практичних психологів. | УДК 378 147 (045)

Розглянуті теоретичні аспекти застосування міжпредметної інтеграції як мета-результату синергетичного механізму організації інтегрального професійного простору в процесі навчання майбутніх практичних психологів.
Share - Bookmark