ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Article Ukrainian OPEN
Хомутенко, А.В.; Одеський державний економічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 341.233.1

У статті досліджується проблематика поняття «фінансовий контроль». Сформовано п’ять груп теоретичних концепцій щодо його тлумачення. Розглянуті визначення вітчизняних і зарубіжних вчених та зазначені їх недоліки. Наведене власне розуміння терміну «фінансовий контроль».
Share - Bookmark