ГЛОБАЛЬНА НЕСТІЙКІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

Article Ukrainian OPEN
ЗВІРГЗДЕ, К.І.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобальна нестійкість; фінансова криза; національні економічні інтереси; стратегії захисту і розвитку; | 338.124.4) : 338.2 [(339.9]

У даній статті проаналізовані підходи, покликані пояснити природу глобальної фінансовоїнестійкості та її вплив на реалізацію та захист національних інтересів окремих країн. Досліджені основні ре-альні і потенційні ризики, які негативним чином впливають на національні економічні інтереси в умовах глоба-лізації. Узагальнені основні способи реалізації та захисту національних інтересів та досягнення високого рівняекономічного розвитку.
Share - Bookmark