АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОСОЦІУМУ

Article Ukrainian OPEN
ІЛЬЇНА, Г.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інновація; наука; освіта; економіка; трикутник знань; креативна економіка; особистість; | 316 [УДК 339 [1]]

У статті досліджується взаємозв’язок науки, освіти та інновації в умовах інформаційногосуспільства. Основні складові «трикутнику знань» розглядаються в соціоекономічному та антропологічномувимірах. Акцентується увага на проблемі інновації в перспективі розвитку креативно орієнтованої економіки.
Share - Bookmark