УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Білоус, Н. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: педагогічні умови, професійно-комунікативна компетентність, професійна спрямованість, діяльність в авіаційній галузі. | 81’25:629.73(045) [УДК 378.14]

У статті уточнено педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі. Виокремлено й охарактеризовано спрямованість як педагогічну умову, яка найбільш ефективно впливає на формування майбутніх перекладачів як компетентних фахівців та комунікативної особистості, готової до діяльності в авіаційній галузі.
Share - Bookmark