ФОРМУВАННЯ СТРУКТОРНОГО КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
ГРИНЮК, К.Б.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транснаціональні корпорації; інвестиції в людський капітал; структурний капітал; | 339.727.24

У статті висвітлено роль людських ресурсів для сучасних транснаціональних корпорацій; розкрито важливість формування структурного капіталу із «вільно плинного інтелектуального ресурсу» для забезпечення ефективності функціонування ТНК; визначено основний засіб формування структурного капіталу корпорації – інформаційні технології.
Share - Bookmark