ДОМІНАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Article Ukrainian OPEN
Добрянський, Я.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: податки; податкове стимулювання; оподаткування підприємств агропромислового сектору; податковий потенціал; налоги; налоговое стимулирование; налогообложение предприятий; агропромышленного сектору; налоговый потенциал; taxes; tax subsidiaries

 Розглянуто домінанти ефективності податкового стимулювання потенціалу агропромислових територій. Запропоновано модель інтеграції податкового стимулювання у виробничо-економічні системи агропромислового сектору. Рассмотрены доминанты эффективности налогового стимулирования потенциала агропромышленных территорий. Предложена модель интеграции налогового стимулирования в производственно-экономические системы агропромышленного сектору.  This article is about the ways of improving of formation and realisation of regions tax opportunities. It is proposed recommendations about classification of tax subsidiaries, estimation of efficiency of its implementation which would be useful for creation of optimal system of tax subsidiaries.
Share - Bookmark