ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ‘ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ.

Article Ukrainian OPEN
Костюк, О. М.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.221.2; 336.225.3

Розглянуто окремі аспекти спрощеної системи оподаткування суб‘єктів малого бізнесу в контексті узгодження інтересів платників податків та держави. Основна увага сконцентрована на оцінці нормативно-правової бази щодо оподаткування, дотриманні принципів побудови системи оподаткування та ефективності справляння податків.
Share - Bookmark