ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
Картохіна, Н.В.; Національній технічний університет Україні «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.242

У даній статті розглянута оцінка ефективності антикризових рішень при впровадженні системи антикризового управління на підприємстві. Приведені основні фактори, що впливають на якість антикризового рішення. Запропоновано механізм оцінки доцільності реалізації антикризових рішень на підприємстві.
Share - Bookmark