ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЕРОПОРТІВ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОЦІНКА

Article Ukrainian OPEN
Назаренко, А.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: аеропорт, потенціал. аэропорт, потенциал. an airport, potential.

 У статті визначено економічну сутність та структуру фінансового потенціалу аеропорту, запропоновано методичний підхід до оцінки рівня фінансового потенціалу аеропорту.  В статье определены сущность и структура финансового потенциала аэропорта, предложен методический поход к оценке уровня финансового потенциала аэропорта.  The essence and the structure of the airports’ financial potential are defined and the methodical approach to the airports’ financial potential estimation is suggested in this article.
Share - Bookmark