МОДЕЛЬ ІНВЕСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ АВІАОКМПАНІЙ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Рибак, О.М.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.15(045) [УДК 656]

Автором проаналізовано сучасні тенденції розвитку авіакомпаній України, здійснено висновок про необхідність їх технічного переоснащення. Запропоновано адаптовану дворівневу модель інвестування технічного переоснащення відповідно до національних особливостей та сучасних тенденцій розвитку авіації України.
Share - Bookmark