КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
ГЕРАСИМЕНКО, А.Г. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: конкуренція; конкурентна політика; ринкова інфраструктура; | 339.13

У статті здійснено бібліографічний аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності тазавдань конкурентної політики. Співставлення його результатів з індикаторами ефективності вітчизняноїконкурентної політики, заснованої на вузькому, предметному підході до розуміння її змісту, дозволило виявитиперспективи вдосконалення цієї політики в Україні. На прикладі розвитку ринкової інфраструктуриобґрунтовано доцільність макропідходу до формування й реалізації конкурентної політики в Україні.
Share - Bookmark