ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Бояринова, К.О.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Бацалай, Т.М.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.14

Розглянуто інтелектуальний капітал у якості інструменту інноваційного розвитку. Розкрито зміст, виявлено напрями та можливості використання складових інтелектуального капіталу для інноваційного розвитку.
Share - Bookmark