СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ«ДІТИ ВУЛИЦІ», БЕЗПРИТУЛЬНІ, БЕЗДОГЛЯДНІ, СОЦІАЛЬНІ СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Тимкович, Ірина Іванівна; Національний авіаційний університет, Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій (2015)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: безпритульні діти; бездоглядні; "діти вулиці"; соціальні сироти; діти, позбавлені батьківського піклування | 347.635 [УДК 37.035] | беспризорные дети; безнадзорные; "дети улицы"; социальные сироты; дети, лишенные родительской опеки | street children; neglected; "street children"; social orphans; children deprived of parental care | 347.635 [UDC 37.035]

У статті проводиться порівняльна характеристика понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Автор робить висновок, що безпритульні діти одночасно відносяться до всіх вищеперерахованих категорій. В статье проводится сравнительная характеристика понятий «дети улицы», беспризорные, безнадзорные, социальные сироты и дети, лишенные родительского попечения. Автор делает вывод, что беспризорные дети одновременно относятся ко всем вышеперечисленным категориям. In clause to be spent the comparative characteristic of concepts «children of street», homeless, neglected, socialorphans and children, deprived parental care. The author does a conclusion, that homeless children simultaneously concern to all set forth above categories.
Share - Bookmark