НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
СИТНИК, О.Б.; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інжиніринг; конкурентоспроможність економіки; науково-технічний прогрес; промисловий інжиніринг; | 338.467.5

Розглянуто питання використання інжинірингу в розвитку національної економіки, проаналі-зовано визначення терміну інжиніринг. Розглянуто питання напрямків використання інжинірингу.
Share - Bookmark