ФОРМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ПЕРЕКЛАДУ У ВНЗ КАНАДИ

Article Ukrainian OPEN
Головацька, Ю. Б. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інформаційно-комунікаційні технології,матеріально-технічне забезпечення, навчально-методичне забезпечення, підготовка перекладачів, програмне забезпечення процесу перекладу, форми організації навчання. | УДК 06.053.56.001=111

У статті здійснено аналізосновних форм організації навчання майбутніх магістрів перекладу. Визначено, що найпоширенішими є такі види навчальних занять, як лекції, зокремапроблемні лекції, лекції-дискусії, інтерактивні лекції, лекції-візуалізації, лекції-провокації, лекції «круглий стіл», тьюторські, практичні, семінарські та лабораторні заняття.Охарактеризовано нетрадиційні форми занять, які проводяться із магістрантами-перекладачами.Розглянуто матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу. Охарактеризовано новітнє програмне забезпечення для професійного перекладу, яке використовується в процесі підготовки магістрантів-перекладачів.Розглянуто види навчальної діяльності, які практикують канадські педагоги на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено позитивні аспекти зарубіжного досвіду для вдосконалення вітчизняної системи магістерської підготовки перекладачів.
Share - Bookmark