ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ВИЗНАЧЕННІ СКЛАДОВИХ ТА ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Article Ukrainian OPEN
Хвостенко, О.А.; кафедри обліку та аудиту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.012

У статті на основні системного підходу визначено основні складові конкурентного середовища та фактори, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств. Розглянуто взаємозв’язок між складовими та факторами конкурентного середовища.
Share - Bookmark