УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Article Ukrainian OPEN
МАКОГОН, Ю.В. ; ЯЦЕНКО, А.Б.; Донецький національний університет, доцент кафедри міжнародної економіки (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: економічна інтеграція; зона вільної торгівлі; асоційоване членство; економічні відносини; експорт; імпорт; | 339.92(477)

У статті зроблено оцінку стану економічних зв`язків України з країнами ЄС та наслідки дляекономіки країни від підписання угоди щодо створення зони вільної торгівлі. Проаналізовано відповідність еко-номіки України маастрихтським критеріям. Визначено головні економічні інтереси України в процесі розвиткуєвропейської інтеграції та пріоритети формування конкурентоспроможності українських підприємств.
Share - Bookmark