ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Article Ukrainian OPEN
Соловей, Н.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Страхові компанії; комерційні банки; стратегічні альянси; консолідація страховиків і банків; Страховые компании; коммерческие банки; стратегические альянсы; консолидация страховщиков и банков; Insurance companies; commercial jars; strategic alliances

 Тема статті обумовлена сучасними тенденціями на фінансовому ринку, де виразно проявляються дві генеральні тенденції – інтеграційна і дезінтеграційна. Характерним є розглянути принципи співпраці між банками та страховими установами. В статті висвітлено поєднання основних видів діяльності банків та страхових установ.  Тема статьи обусловлена современными тенденциями на финансовом рынке, где выразительно проявляются две генеральных тенденции - интеграционная и дезинтеграционная.  The theme of the article is conditioned modern tendencies at the financial market, where two general tendencies show up distinctly - integration and dezintegracionnaya.
Share - Bookmark