ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
КРАВЧУК, М.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: емпіричне дослідження; соціологічне дослідження; метод; методика; інструмент; | 001.8

Статтю присвячено дослідженню специфіки соціологічного емпіричного дослідження.Показано специфіку емпіричного дослідження, а також розкрито особливості об’єкту гуманітарного дослі-дження.
Share - Bookmark