ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Article Ukrainian OPEN
Абсалямова, Я. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: викладач вищого навчального закладу, етапи професійної самореалізації, професійна самореалізація, стратегія професійної самореалізації викладача ВНЗ, самоменеджмент. | УДК 378.126(043.3)

У статті розкривається сутність та доводиться важливість процесу професійної самореалізації викладача вищого навчального закладу. Автор дає визначення професійної самореалізації викладача. Обґрунтовуються її етапи: початкового професійного становлення, професійної адаптації, що охоплює три підетапи (початковий, просунутий, повної адаптованості), та подальшої безпосередньої самореалізації фахівця. Наголошується на значенні самоменеджмента у стратегії професійної самореалізації викладача. Визначаються напрями подальших наукових досліджень означеної проблеми.
Share - Bookmark