ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Шевчук, К.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: трансфертне ціноутворення; центр відповідальності; внутрішній контроль; управлінське рішення; трансфертное ценообразование; центр ответственности; внутренний контроль; управленческое решение; transfer pricing; responsibility center; internal controls

 У статті визначено значення трансфертного ціноутворення, наведено порядок формування трансферних цін та здійснено оцінку альтернативних методів трансфертного ціноутворення.  В статье определено значение трансфертного ценообразования, определен порядок формирования трансфертных цен и осуществлена оценка альтернативных методов трансфертного ценообразования.  The article defines the meaning of transfer pricing, defines the order of transfer pricing and made the evaluation of alternative transfer pricing methods.
Share - Bookmark