ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙ В АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД КРИЗИ

Article Ukrainian OPEN
Акімова, Т.А.; Національний авіаційний університет, Україна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.71.003(045)

Розглядаються факторів, які беруться до уваги  потенційним інвестором, при оцінці інвестиційної привабливості будь-якого аеропорту. Визначаються основні критерії за якими ведеться оцінка  інвестиційної  привабливості.
Share - Bookmark