ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РАДІОТЕХНІКИ

Article Ukrainian OPEN
Жарова, О. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інформаційна компетентність, компоненти моделі інформаційної компетентності, майбутні радіотехніки, система освіти в технічному університеті. | 621.37-057.4:004(045) [УДК 378.1(477)]

У статті розглядається процесуально-функціональна модель формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців радіотехніків в технічному університеті. Виділено структурні та функціональні складові моделі, умови та етапи формування професійної компетентності майбутніх радіотехніків.
Share - Bookmark