БҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Солопенко, Р.І.; Київський славістичний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 378.656.043.13.

В статті порушуються  питання  механізму формування та реалізації прийняття управлінських  рішень в системі інноваційного менеджменту підприємства, розглядаються методи обґрунтування управлінських рішень, використовуючи економіко-математичне моделювання  для побудови  оптимізаційних  моделей   і   їх реалізація  автоматизованою  системою управління "Інноваційний менеджмент авіаційного підприємства".
Share - Bookmark