ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Article Ukrainian OPEN
Кокарєва, А. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійна підготовка, самостійна робота студентів. | [378.4:62](045) [УДК 378.147]

У статті висвітлюються проблема організації самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах.
Share - Bookmark