УКРАЇНСЬКІ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ІНСТИТУЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
БАК, Г.О.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транснаціональні корпорації; українські корпорації; бізнес-середовище; фінансово-промислові групи; | 339.92

Відзначено, що транснаціональні корпорації знаходяться в центрі світового господарства. Здійснений аналіз інституційно-генетичних особливостей формування бізнес-середовища в Україні. Визначено причини, які стримують розвиток корпорацій та недостовірно відображають реальну картину глобалізації українського бізнесу, чим і пояснюється ситуація, чому жодна українська корпорація не входить до переліку найбільших корпорацій світу.
Share - Bookmark