УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Article Ukrainian OPEN
Паценко, О.Ю.; Націанальний авіаційний університет, м.Київ ; Варяниця, М.С.; Націанальний авіаційний університет, м.Київ (2013)
 • Publisher: Національний Авиаційний Університет
 • Subject: УДК 339.56 (045)

В статті розглядаються експортно-імпортні операції, що стають однією з основ товарного обігу в Україні і джерелом валютних надходжень організацій - резидентів. Досліджуються особливості процесу міжнародної торгівлі і факторів, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін.
 • Metrics
  2
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark