СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ФІНАНСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
ГОНЧАР, Г.П.; Тернопільський національний економічний університет (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: муніципальні фінанси; місцеві фінанси; місцеві бюджети; фінансова система; фінансові ресурси; | 352 [336. 1]

У статті розглянуто сутність муніципальних фінансів, окреслено їх основні ознаки,досліджено функції муніципальних фінансів в державній фінансовій системі та визначено їх роль в соціально-економічному розвитку регіонів.
Share - Bookmark