ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Акопян, А.А. ; Шмалюк, Л.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: фінансовий стан; фінансова стійкість; ліквідність; финансовое состояние; финансовая устойчивость; ликвидность; the financial state; financial firmness; liquidity

 Досліджуються теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємств. Уточнено визначення термінів “фінансовий стан”, “фінансова стійкість”, “фінансове положення”, “фінансова позиція”, “ліквідність підприємства”, завдання, що повинні вирішуватись в процесі оцінки фінансового стану підприємства. Исследуются теоретические основы оценки финансового состояния предприятий. Уточнено определение терминов "финансовое состояние", "финансовая стойкость", "финансовое положение", "финансовая позиция", "ликвидность предприятия", задания, что должны решаться в процессе оценки финансовогосостояния предприятия. Theoretical bases of estimation of the financial state of enterprises are investigated. Definitions "the financial state" are specified, "financial firmness", "financial position", "financial position", "liquidity of enterprise", tasks, that must to decide in the process of estimation of the financial state of enterprise.
Share - Bookmark