ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ В ТЕОРІЇ МУЛЬТИПЛІКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА

Article Ukrainian OPEN
Нагорний, О.В. ; Шевченко, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: мультиплікатор; акселератор; теорія мультиплікатора-акселератора; економічні цикли; мультипликатор; акселератор; теория мультипликатора-акселератора; экономические циклы; multiplier; accelerator; multiplier-accelerator theory; economic cycles

 В даній статті розглянуто теорію мультиплікатора-акселератора та визначено можливість її використання при економічному моделюванні.  В данной статье рассмотрено теорию мультипликатора-акселератора и определены возможности его использования при экономическом моделировании.  This article includes the theory of multiplier-accelerator and identified the possibility of its use in economic modeling. 
Share - Bookmark