ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ

Article Ukrainian OPEN
Мірошниченко, Т.Є. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 953.65

Проведено дослідження інтенсифікації міграційних процесів. Виступаючи у якості результату глобальних змін міжнародна міграція є складовою частиною усіх теорій та моделей глобалізації.
Share - Bookmark