ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ УСТАНОВ

Article Ukrainian OPEN
Набока, Л.В.; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 342.52

Розкрито зміст зворотного зв’язку в процесі підготовки й реалізації управлінських рішень та виконання основних функцій управління, особливості його прояву в роботі суб’єкта і об’єкта. Розроблено методичний підхід до організації зворотного зв’язку в діяльності державних і муніципальних установ, що ґрунтується на визначенні ролі кожного учасника відносин на різних етапах управлінського процесу.
Share - Bookmark