UKRAINE AND INTERNATIONAL MONETARY FUND

Article English OPEN
КОЛОСОВА, В.П.; Міністерство фінансів України, директор Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, к.е.н. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: International Monetary Fund (IMF); credit program «Stand-by»; Extended Fund Facility; special drawing rights (SDR) | 339.732.4(045) | Міжнародний валютний фонд (МВФ); кредитна програма «Стенд-бай»; Програма розширеного фінансування; cпеціальні права запозичення (СПЗ)

 The article contains detailed information of the cooperation between International monetary fund and Ukraine.  В статье приведена информация о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.  В статті наведено інформацію щодо співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.
Share - Bookmark