ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Штанько, Л.О.; Національний університет харчових технологій, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.322.5

У статті систематизовані основні етапи стратегічного планування інвестиційних процесів на підприємстві, серед яких: стратегічний аналіз, визначення цільових орієнтирів, вибір стратегічних альтернатив, реалізація інвестиційної стратегії. В роботі уточнено поняття ефективності інвестиційної стратегії, запропоновано систему її оцінки за допомогою коефіцієнтів, що враховують життєвий цикл галузі та підприємства.
Share - Bookmark