ПРИБУТОК У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Приказюк, О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 336.67 [УДК 336.64]

Досліджено роль прибутку у формуванні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Розроблено рекомендації щодо удосконалення процесу формування та розподілу прибутку для забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств.
Share - Bookmark