СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Article Ukrainian OPEN
Тофанчук, А.Т. ; Колесник, М.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інновація; національна інноваційна системи; інституціональна теорія; инновация; национальная инновационная системы; институциональная теория; innovation; national innovational systems; institutional theory

 Розглянуто роль особливості розвитку економіки інноваційного типу в парадигмі інституціоналізму  Рассмотрена роль особенности развития экономики инновационного типа в парадигме иннституционализма  Considered role of particularities of the development of the economy innovation type in institutional paradigm
Share - Bookmark