ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Article Ukrainian OPEN
Дорошенко, І.В.; Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Дорошенко, В.І.,; Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Делі, О. О.; Київський національний університет ім. Т. Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.77

Досліджено діяльність Верховної Ради України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні.Окреслено напрями діяльності Верховної Ради України та інших органів влади, спрямовані на вихід з фінансової кризи.Запропоновано для виходу з кризи спрямувати дії Верховної Ради України на створення загальнонаціональної антикризової програми в якості програми спільних дій уряду, Національного банку  і парламенту.
Share - Bookmark