СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЗІНВЕСТИЦІЙ ТНК У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
НАМОНЮК, В.Є. ; КРАВЦОВА, І.В. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транснаціональні корпорації; дезінвестиції; відтік капіталу; дивестиції; продаж активів; | 330.322.9

У статті розглядаються теоретичні аспекти здійснення дезінвестицій і з’ясовуєтьсяїх роль у світовій економіці. Досліджуються сучасні тенденції прийняття цих стратегічних рішень ТНКу світі, в Центрально-Східній Європі та Україні. Особливу увагу приділено виробленню рекомендацій щододержавної політики України у цій сфері.
Share - Bookmark