ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ЄС

Article Ukrainian OPEN
МИХАЙЛИЧЕНКО, К.М. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: ринок авіаційних перевезень; державне регулювання; Угода між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір; | 338.47

У статті проаналізовано стан та динаміку ринку авіаційних перевезень в Україні,досліджено правові основи та практичне застосування механізмів державного регулювання в галузі цивільноїавіації, визначено загрози для перспективного розвитку національного ринку авіаційних перевезень, яківиникають на завершальному етапі підготовки до підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільнийавіаційний простір та надано пропозиції щодо удосконалення механізмів державного регулювання в галузіавіації.
Share - Bookmark