ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
ЛУК’ЯНЕНКО, Д.Г.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобалізація; постіндустріальна економіка; економіка знань; національна стратегія розвитку; інноваційна система; креативна економіка; | 339.9 [[330.101+005.336.4]]

У статті досліджуються парадигма економіки знань та фактори її впливу на розвитокнаціональних економік в умовах трансформації глобального конкурентного середовища. Проведенометодологічну ідентифікацію базових категорій і понять стосовно визначення ключових факторів іпараметрів сучасних економічних систем. Доведено, що імплементація парадигми економіки знань у ініційованіі підтримувані державою довгострокові стратегії надає нові можливості соціально-економічного прогресу.Виявлено основні проблеми інноваційного розвитку економіки України через оцінку готовності її переходу доекономіки знань.
Share - Bookmark