MOTIVES CREATION OF FINANCIAL CONGLOMERATES RISKS AND CHARACTERISTICS OF THEM IN MODERN CONDITIONS

Article English OPEN
СЕЛЕЙМАН, А.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: financial conglomerate; regulated entity; cross-sectoral integration; Financial Conglomerates Directive | 339.727 | фінансовий конгломерат; регульована організація; міжсекторна інтеграція; Директива про фінансові конгломерати

 The paper examines the conditions required for a financial conglomerate to exist under the Financial Conglomerates Directive. The data on the financial results of the largest financial conglomerates are being reviewed. Finally, the research identifies the key characteristics of the conglomerate`s main business areas and sheds some light on the motives for conglomeration and the risks involved.  В статье исследуются требования, которым должен соответствовать финансовая группа, чтобы квалифицироваться как финансовый конгломерат в соответствии с Директивой о финансовых конгломераты. Приводится динамика финансовых показателей крупнейших мировых финансовых групп за последние годы. Определяются ключевые характеристики основных сфер деятельности конгломерата и освещаются мотивы конгломераций и риски, которые с этим связаны.  У статті досліджуються вимоги, яким має відповідати фінансова група, щоб кваліфікуватися як фінансовий конгломерат відповідно до Директиви про фінансові конгломерати. Наводиться динаміка фінансових показників найбільших світових фінансових груп за останні роки. Визначаються ключові характеристики основних сфер діяльності конгломерату та висвітлюються мотиви конгломерації та ризики, які з цим пов’язані.
Share - Bookmark