СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

Article Ukrainian OPEN
ДУБАС, Р.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародний видавничий бізнес; електронні книжки; захисні стратегії; | 339.137.21

У статті розглянуті теоретичні аспекти захисних стратегій для міжнародного бізнесу; ви-явлено ключові захисні механізми, що застосовувались міжнародними видавничими компаніями; класифікованотри захисні стратегії проти експансії електронних книжок на ринок традиційної паперової книжки.
Share - Bookmark