ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕН-НІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Пузирьова, П.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: виробництво; маркетинг; продукція; производство; маркетинг; продукция; production; marketing; products

 В статті розглядається місце та значення маркетингового дослідження при визначенні ключових факторів впливу на план виробництва продукції промислових пі-дприємств.  В статье рассматривается место и значение маркетингового исследования при определении ключевых факторов влияния на план производства продукции про-мышленных предприятий.  This paper reviews the place and importance of marketing research to determine the key factors influencing the production plan of industrial enterprises.
Share - Bookmark